PROJECTES
Imprimir Recomanar
PRESENTACIÓ
LOGOTIP
PROJECTES
PATROCINADORS
PLATAFORMA
ENLLAÇOS
CONTACTAR

Grup d’investigació consolidat reconegut per la Generalitat de Catalunya: Observatori sobre la Didàctica de les Arts

Institució: Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Generalitat de Catalunya).
Any d’inici – finalització: 2014-2017.

Recursos per a l’anàlisi de la qualitat informativa de les guies docents en l’ensenyament universitari de les arts

Institució: Ministeri d’Economia i Competitivitat.
Any d’inici – finalització: 2013-2016.

Fiabilitat i rúbriques. Bases per a l’avaluació de la competència Sostenibilitat en l’ensenyament universitari de les arts

Institució: Institut de Ciències de l’Educació (ICE; Universitat de Barcelona).
Any d’inici – finalització: 2014-2015.

Grup d’Innovació Docent Consolidat de la Universitat de Barcelona: Observatori sobre la Didàctica de les Arts

Institució: Vicerectorat de Política Docent i Programa de Millora i Innovació Docent (Universitat de Barcelona).
Any d’inici – finalització: 2014-2015.

La participació guiada de l’estudiant en la valoració de projectes en l’ensenyament universitari de les arts

Institució: Institut de Ciències de l’Educació (ICE; Universitat de Barcelona).
Any d’inici – finalització: 2012-2013.

Les rúbriques en l’avaluació continuada dels aprenentatges orientats a les competències transversals en l’ensenyament universitari de les arts

Institució: Vicerectorat de Política Docent i Programa de Millora i Innovació Docent (Universitat de Barcelona).
Any d’inici – finalització: 2012-2013.


Les rúbriques en l’avaluació continuada dels aprenentatges orientats a les competències transversals en l’ensenyament universitari de les arts

Institució: Vicerectorat de Política Docent i Programa de Millora i Innovació Docent (Universitat de Barcelona).
Any d’inici – finalització: 2011-2012.

Grup d’Innovació Docent Consolidat de la Universitat de Barcelona: Observatori sobre la Didàctica de les Arts

Institució: Vicerectorat de Política Docent i Programa de Millora i Innovació Docent (Universitat de Barcelona).
Any d’inici – finalització: 2010-2013.

Les rúbriques en l’avaluació continuada dels aprenentatges orientats a les competències transversals en l’ensenyament universitari de les arts

Institució: Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Generalitat de Catalunya).
Any d’inici – finalització: 2010-2012.

Les rúbriques en l’avaluació continuada dels aprenentatges orientats a les competències transversals en l’ensenyament universitari de les arts

Institució: Institut de Ciències de l’Educació (ICE; Universitat de Barcelona).
Any d’inici – finalització: 2010-2012.

Grup d’Investigació reconegut per la Generalitat de Catalunya: Observatori sobre la Didàctica de les Arts

Institució: Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Generalitat de Catalunya).
Any d’inici – finalització: 2009-2013.

El desenvolupament de les competències transversals en els estudis universitaris de les arts. L’aprenentatge entre iguals com a format de cooperació didàctica pluridimensional

Institució: Vicerectorat de Docència i Convergència Europea.
Any d’inici – finalització: 2009-2011.

L’avaluació de la qualitat de l’aprenentatge basat en competències en els estudis de les arts. Fonaments, metodologia i instruments per la seva implantació

Institució: Ministeri de Ciència i Innovació.
Any d’inici – finalització: 2009-2011.

Grup d’Innovació Docent de la Universitat de Barcelona: Observatori sobre la Didàctica de les Arts

Institució: Vicerectorat de Política Docent i Programa de Millora i Innovació Docent (Universitat de Barcelona).
Any d’inici – finalització: 2008-2010.

L’aprenentatge entre iguals en els estudis universitaris de les arts. Desenvolupament d’una iniciativa de cooperació didàctica i anàlisi dels seus resultats

Institució: Institut de Ciències de l’Educació (ICE; Universitat de Barcelona).
Any d’inici – finalització: 2008-2010.

Sistema integral d’anàlisi i avaluació d’un format general d’assignatura específic dels estudis de les arts

Institució: Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Generalitat de Catalunya).
Any d’inici – finalització: 2007-2008.

Observatori sobre la didàctica de les arts en el marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior

Institució: Ministeri de Ciència i Innovació.
Any d’inici – finalització: 2006-2008.

Disseny i implementació de la revista electrònica OBSERVAR

Institució: Departament d’Innovació, Universitats i Empresa (Generalitat de Catalunya).
Any d’inici – finalització: 2007-2008.

Disseny i implementació de la revista electrònica OBSERVAR

Institució: Vicerectorat de Docència (Universitat de Barcelona).
Any d’inici – finalització: 2006-2007.

La carpeta d’aprenentatge en els estudis de les arts. Assaig d’aplicació i anàlisi dels seus resultats en el procés d’aprenentatge

Institució: Institut de Ciències de l’Educació (ICE; Universitat de Barcelona).
Any d’inici – finalització: 2006-2008.

AVÍS LEGAL - © ODAS 2016