PLATAFORMA ELECTRÒNICA D´APRENENTATGE
Imprimir Recomanar
PRESENTACIÓ
LOGOTIP
PROJECTES
PATROCINADORS
PLATAFORMA
ENLLAÇOS
CONTACTAR

El mateix any (2006) que té lloc la constitució de l´Observatori sobre la Didàctica de les Arts (ODAS), i en total consonància amb la seva finalitat, hom posa en funcionament una plataforma electrònica d´aprenentatge com a experiència pilot en les titulacions de Belles Arts i Història de l´Art. Aquesta experiència es va limitar a les assignatures directament relacionades amb les matèries d´Estètica i Teoria de l´Art, que comprenen la primera fase (2006-2008) del pla de treball previst. Tanmateix, també d´ençà del començament hom va voler incloure en l´assaig alguna altra assignatura amb una perspectiva netament històrica, amb l´objectiu d´anar preparant el terreny a fases posteriors en les quals caldrà escometre els problemes específics d´aquest i d´altres plantejaments que formen part de les titulacions d´Història de l´Art i de Belles Arts.

En el cas d´ODAS, la plataforma electrònica d´aprenentatge s´ha considerat com una extensió de l´aula universitària, amb tot el que això implica de concepció de l´activitat acadèmica i de l´aprenentatge. Com no podia ésser altrament, aquesta puntualització metodològica —en síntesi, l´aposta per un entorn d´aprenentatge semipresencial— ha determinat l´organització, l´ús i la finalitat didàctica de l´esmentada plataforma respecte totes les assignatures incloses, i l´ha convertida en una eina imprescindible per a la consecució dels propòsits següents:

  • Informar detalladament de les competències i objectius d´aprenentatge, continguts, metodologia i organització de l´assignatura, avaluació i pla de treball.
  • Complementar —il.lustrar i ampliar— el treball a l´aula.
  • Guiar el treball autònom de l´alumne.
  • Promoure la participació activa de l´alumnat en la gestió acadèmica de l´assignatura.
  • Avaluar la metodologia didàctica emprada i el funcionament tècnic dels recursos utilitzats.
Qualificar aquesta plataforma d´eina és tan inapropiat com necessari per a subratllar la seva adequada supeditació a un model pedagògic i a una orientació didàctica concreta. No obstant, convé advertir també que l´eina es posa al servei d´una activitat tan com la determina, i aquesta reflexió esdevé pertinent, sobretot, en considerar el tipus de recursos i materials didàctics que s´han incorporat —i que s´incorporaran en el futur— amb l´objectiu d´abastar les finalitats proposades. Per tal d´evitar un ús impropi de la plataforma, és imprescindible una reflexió detinguda sobre la pròpia naturalesa i sobre les possibilitats que se´n deriven en la seva utilització educativa. Des d´aquest certesa, a ODAS hom treballa per a emprar aquesta eina com un altre factor indefugible en el disseny i elaboració de les activitats, tasques i materials destinats a l´aprenentatge; un motiu d´atenció que, per la pròpia evolució d´aquesta mena d´eines, hom presumeix inacabable.

AVÍS LEGAL - © ODAS 2016