Extrems, una visió pictòrica de les perifèries metropolitanes

Masip, R. (2019). Extrems, una visió pictòrica de les perifèries metropolitanes. En S. Fuentes, D. Sánchez, i B. Barris. Rodalies Nord (pp. 9-13). Barcelona: Gráficas MB. ISBN:978-84-09-09985-6.