Eurítmies del traç: cos i pulsió en la dicció gràfica

Autor: Maria del Mar Seriñà Gou

Directores: Miguel Ángel Planas Rosselló y Josep Maria Jori Gomila